Flitsnieuws

Juli-September 2018

Inleiding. 

Sinds de laatste Flitsnieuws in juli 2018 zijn er na de vakantie weer een aantal activiteiten geweest en is het bestuur weer een aantal keren bij elkaar geweest. Onderstaand treft U de belangrijkste zaken.    

Wandeling langs monumentale gebouwen Reek  

 Op 9 september 2018 was er onder leiding van Marij van Diggelen de wandeling door de kom van Reek langs monumentale gebouwen. Aan de wandeling deden 19 personen mee. Het was ideaal wandelweer. Allereerst bezochten we het kerkhof, de plek waar vroeger de kerk gestaan heeft. Verder hebben we bezocht:
• Het klooster met het Lourdesgrotje achter in de tuin en de naaischool. Ton Cruijsen heeft er gewoond.
• De kerk, welke Pastoor Xavier Smits in 1926 heeft laten bouwen en waar hij een basiliek van wilde maken.
• Het Smitshuis.
• Het huis tegenover het Smitshuis. Dat huis, een brouwerij, was destijds in eigendom van de familie Boerakker, een rijke familie.

Marij vertelde niet alleen over de gebouwen maar ook over haar bewoners. Zo kwamen alle burgemeesters van Reek voorbij, alle pastoors van de laatste twee eeuwen, de familie Smits, de familie Boerakker, et cetera.Eén ding is duidelijk: Reek heeft meer mooie monumentale gebouwen dan Schaijk en Reek had veel rijke inwoners. Na de wandeling konden we nog genieten van koffie en gebak bij ‘Onder ONS’ in het vroegere boerenbondsgebouw.

Marij bedankt voor de mooie wandeling.

Excursie Kleef

Voor de eerste keer een excursie samen met de Heemkundekring Zeeland. Tiny van den Bogaart, Ton Cruijsen en Henk van Diggelen (namens onze heemkundekring) en Gerard Selten en Piet Huvenaars (namens de heemkundekring Zeeland) hadden gekozen voor Kleef.

Bij veel Nederlanders is Kleef bekend en geliefd om te winkelen tijdens een dagje uit. Volgens één van de gidsen is van elke drie euro, die in de winkels en horeca in Kleef uitgegeven wordt, één euro afkomstig van een Nederlander. Maar Kleef heeft veel meer. Kleef klinkt ver. Dat is het niet. Kleef is op twee manieren dichtbij. Allereerst wat afstand betreft: om half negen vertrokken we met 37 belangstellenden vanaf Zeeland, om half tien waren we midden in Kleef bij Café Wanders om te genieten van koffie of thee met een lekker stuk gebak.

Tegelijkertijd is Kleef ook dichtbij door een stuk gezamenlijke geschiedenis. In het begin van de reis werden we hierover bijgepraat door Ton Cruijsen. Ton vertelde ons over de band tussen het Land van Ravenstein en Kleef:
De geschiedenis van het Land van Ravenstein begon in 1355 toen Walraven van Valkenburg besloot tol te gaan heffen op de Maas om extra inkomsten te verwerven. Dat was voor hem de reden om in 1360 zijn kasteel te verplaatsen van Herpen naar Ravenstein. Wat eerst het Land van Herpen was, werd het Land van Ravenstein. Hiertoe behoorden onder andere ook Schaijk, Reek, Zeeland en Uden. Walraven stierf kinderloos in 1373. Hij werd opgevolgd door zijn halfbroer Reinout. Die verleende Ravenstein stadsrechten. Ook Reinout komt zonder achterlating van kinderen te overlijden in 1396. In 1397 komt het land van Ravenstein in handen van Adolf II van Kleef. De heren van Kleef bleven tot 1609 heersen over Ravenstein.
Nadat in 1609 het Huis van Kleef weer geen mannelijke opvolger had, streden de huizen van Brandenburg en van Neuburg om het Land van Ravenstein. Eerst regeerden keurvorsten (heren die de Duitse keizer mochten kiezen) uit het huis Brandenburg. Zij waren protestants. Vervolgens in 1631 kwam het Land Ravenstein onder gezag van de katholieke hertogen van Neuburg. Zij zorgden ervoor dat het Land van Ravenstein vrijheid van godsdienst kende. Priesters en kloosterlingen kwamen vanuit de protestantse Republiek om zich hier in het Land van Ravenstein te vestigen. Daarom zijn er veel kloosters te vinden in het Land van Ravenstein en is er naast de katholieke kerk ook een protestante kerk in Ravenstein.
Vanaf de Franse bezetting in 1794 was Ravenstein niet langer een Duitse enclave. Het werd onderdeel van de Bataafse Republiek en in 1814 van het Koninkrijk der Nederlanden.
Schwanenturm/Schwanenburg
Na de koffie en het gebak hebben we vóór de middag de Schwanenburg bezocht. Als je voor de Schwanenburg staat, zie je allereerst in de tuin onder het glas de oude fundamenten van het vroegere kasteel.
Onze gids liet ons allereerst zien hoe criminelen vroeger gevangen zaten. Ze zaten in een kleine ruimte, waarvan de muren 7 meter dik waren, waar de deuren zo draaiden, dat het nagenoeg onmogelijk was om te ontsnappen.

Nu is Schwanenburg de zetel van het Land-und Ambtsgericht van Kleef, vergelijkbaar met het kantongerecht en de rechtbank in Nederland.

De gids nodigt ons uit om de geschiedenis van Kleef te bezichtigen. Hiervoor moesten we wel eerst ongeveer 90 treden beklimmen om op de eerste etage uit te komen, waar een skelet van een mammoet stond en waar allerlei geologische voorwerpen lagen. En dan nog eens een keer 80 treden om op de tweede etage uit te komen. Hier hangen schilderijen van diverse keurvorsten, prinsen en prinsessen.

Op de derde etage hadden we een prachtig uitzicht op Kleef, het Reichswald, et cetera.
Boven in de Schwanenburg hebben we ook nog de klokken bewonderd.

Historische Tuinen
Na de middag stonden de historische tuinen van Kleef op ons program. Na het einde van de tachtigjarige oorlog met de vrede van Münster in 1648 liet stadhouder Johan Maurits van Nassau-Siegen (bekend van o.a. Breda en het Mauritshuis in Den Haag) de historische tuinen aanleggen. Deze tuinen dienden later als voorbeeld voor Versailles en Berlijn.

      

Rabobank Clubkas Campagne.

Leden van de Rabobank hebben tussen 11 september en 24 september 2018  in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne kunnen stemmen op hun vereniging of stichting. Afhankelijk van het aantal stemmen op een vereniging of stichting kreeg de vereniging of stichting een bijdrage uit de dividendpot van de Rabobank. Onze heemkundekring kreeg  143 stemmen, goed voor € 572 en het Boekenfonds kreeg 33 stemmen, goed voor € 132. Hetgeen, wat de heemkundekring kreeg, was iets lager dan in 2017. Het Boekenfonds had in 2017 iets minder.  Het bestuur dankt een ieder die op onze heemkundekring en/of het Boekenfonds gestemd heeft .

 

 

Agenda 2018 en 2019.

 

De data voor 2019 zijn voorlopige data. De vrijwilligersavond die eerst gepland was op 30 oktober 2018 is verplaatst naar 15 januari 2019.

27 november 2018                     Filmavond/Lezing Eerste Wereldoorlog  

15 januari 2019                            Vrijwilligersavond

24 januari 2019                            Inloopavond Sprokkeling

19 februari 2019                          Lezing

21 maart 2019                             Algemene Ledenvergadering

13 en 14 april 2019                    Opening Centrum Schaijk/Braderie

23 april 2019                                 Historisch Café

18 mei 2019                                  Fietstocht Keent

14 juni 2019                                  Liederentafel

september 2019 .                         Activiteit inzake 75 jaar bevrijding Schaijk-Reek

september 2019                           Excursie

oktober 2019                                 Wandeling                                                                                                                  oktober/november 2019            Lezing