Flitsnieuws

September-November 2017

Inleiding. 

De vorige Flitsnieuws is eind september op deze site geplaatst. In de periode september tot en met november zijn er weer een aantal activiteiten geweest en is het bestuur weer een aantal keren bij elkaar geweest. Onderstaand treft u de belangrijkste zaken aan.  

Excursie Klok&Peel.

Op woensdag 20 september zijn we met een groep van 20 personen naar het museum Klok&Peel te Asten geweest, dit onder leiding van de organisatoren Tiny van de Bogaart, Ton Cruijsen en Henk van Diggelen. Deze keer niet met een bus maar met eigenvervoer. We werden in het museum ontvangen met koffie en gebak. De zon scheen, dus konden we dat buiten op het terras nuttigen. We hebben ons uit laten leggen, wat het verschil is tussen een klok en een bel en we hebben de geschiedenis van de klok meegekregen. Het museum beschikt over de omvangrijkste bibliotheek en documentatie ter wereld op gebied van klokken. Verder beschikt het over een zeer uitgebreide en gevarieerde beiaardcollectie.                                                 Naast de klokkencollectie bevat het museum ook de Natuurhistorische Collectie De Peel met haar fossielen, insecten, zoogdieren en reptielen.  Alles bij elkaar een heel geslaagde dag. 

Lezing De geschiedenis van de Maashorst

De lezing werd gegeven door Hans de Jomg. De eerste indruk van Hans was een saaie man, maar niets van dat, hij kon zijn verhaal op een heel boeiende manier vertellen. De inhoud van de lezing was misschien wel anders dan menig bezoeker zich voorgesteld had, maar daardoor zeker niet minder interessant. Hans, geoloog, nam ons mee naar het verleden om te beginnen 400 miljoen jaren terug  toen nagenoeg heel Nederland nog een ijszee was, om van daaruit in stappen van honderden miljoen jaren het huidige landschap van Limburg en Oost Brabant te verklaren met haar horsten en slenken. Hij vertelde, hoe het in de loop der jaren in Limburg, Oost-Brabant en het aangrenzende gebied van Duitsland langs de Maas en Rijn er uitgezien moet hebben. Aan de hand van foto's liet hij de terrasvormen zien met de vier aardlagen, löss, krijt, grind en zand. Tussen het grind in Limburg vind je nog schelpen als overblijfsel van de zee, welke ooit tot Limburg gelopen heeft.    

 20171017 193518

 

De vrijwilligersavond

 Degenen, die de laatste jaren vrijwilligerswerk voor onze heemkundekring verricht hebben, hadden een uitnodiging ontvangen voor de vrijwilliersavond op 26 oktober 2017. De opkomst van de vrijwilligers op deze vrijwilligersavond was heel goed. Onze voorzitter Jack Ruijters haalde alle werkgroepen aan alsmede de overige vrijwilligers. Na de inleiding door Jack volgde een quiz, opgezet door Marij en Henk van Diggelen. In deze quiz ging het niet alleen over vragen, welke betrekking hebben op het verleden, maar ook op de actualiteit. De quiz werd gewonnen door de groep van Ellen Geurts van Kessel.    

Herfstwandeling op de Reekse Heide 

Op zaterdag 25 november 2017 stond de wandeling op de Reekse Heide op het program.Marij en Henk van Diggelen hadden een heel mooie rouet uitgezet o.a. langs de Mineursberg en langs de Bron, een gebied,welke veel Schaijkenaren enRekenaren niet kennen of het moet zijn van het destijds nabijgelegen crossterrein of de vuilnisbelt. Uit die tijd stamt de spreuk "Schaijk het geld de de Reek de Belt". Na de wandeling stond de koffie klaar bij de nabijgelegen Paardenmelkerij De Orchidee. Onderstaand zie je de wandelaars de Mineursberg beklimmen.  

 20171125 141913a

 Kwartaalblad.

In maart 2017 zijn we op bezoek geweest bij de heemkundekring van Baarle Nassau geweest, de heemkundekring Baarle Nassau een bloeiende vereniging met een heel groot aantal leden. Wat ons aansprak was onder andere het kwartaalblad, welk de heemkundekring Baarle Nassau heeft met daarin deels actuale verhalen en deel verhalen uit het verdere verleden en dan met name verhalen over de periode vijftig/zestig jaar terug. Zo'n kwartaalblad wilden we binnen onze vereniging ook hebben. We hebben op een rijtje gezet, wat er allemaal voor nodig is. Vervaolgens hebben we een aantal personen benaderd van zowel binnen als buiten de vereniging. Op 22 juni is er in de Komme een overleg geweest met een aantal personen. Uit dat overleg het aantal schrijvers een knelpunt is. Dat was redenb om een uitvoerig artikel in de Arena te plaatsen met de oproep aan potentiële schrijvers om zich te melden. Het resultaat was bedroevend. Gezien het beperkt aantal schrijvers ziet het bestuur af van het uitgeven van een kwartaalblad.

Boek schoolverlaters.

In de vorige Flitsnieuws  hebt u kunnen lezen over het voornemen een boek uit te geven met daarin o.a. opgenomen de schoolverlaters schooljaar 2017-2018, van de basisscholen Schaijk en Reek, hun ouders, de stamboom van de familie en de geschiedenis van de woning , welke ze bewonen. Er is een uitvoerig overleg geweest met de drie directeuren van de basisscholen. De directeuren hebben op hun beurt  overlegd met de leerkrachten van groep 8. Voor de inhoud van het boek zijn we afhankelijk van het aanleveren van gegevens door de leerlingen en hun ouders. De directeuren en de leerkrachten schatten op grond van er varing in, dat er weinig animo zal zijn bij een groot deel van de ouders om allerlei gegevens bij elkaar te zoeken. De ouders geven aan het te druk te hebben met andere zaken. Samen met de scholen hebben we besloten om af te zien van het uitgeven van het boek.      

Rabobank Clubkas Campagne.

Leden van de Rabobank hebben tussen 9 oktober en 23 oktober in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne kunnen stemmen op hun vereniging of stichting. Afhankelijk van het aantal stemmen op een vereniging of stichting kreeg de vereniging of stichting een bijdrage uit de dividendpot van de Rabobank. Onze heemkundekring kreeg  129 stemmen, goed voor € 580,50 en het Boekenfonds kreeg 29 stemmen, goed voor € 130,50. Hetgeen, wat de heemkundekring kreeg, was iets hoger dan in 2016. Het Boekenfonds deed voor de eerste keer mee.  Het bestuur dankt een ieder die op onze heemkundekring en/of het Boekenfonds gestemd heeft .

Overleg bestuur/werkgroepen.

Het bestuur heeft besloten om met alle werkgroepen afzonderlijk om tafel te gaan. Het eerste overleg heeft plaatsgevonden met de werkgroep De Sprokkeling. Het volgende overleg is gepland met de Fotowerkgroep op 18 december.  

Wat is het doel van deze gesprekken:

- De band tussen bestuur en werkgroep aanhalen  

- Meer inzicht bij het bestuur in het doel van de werkgroep, de werkwijze en wie de leden zijn van de werkgroep    

- Kijken waar het bestuur de werkgroep mee kan helpen     

- Beter inzicht hoe de werkgroep er over vijf jaar voorstaat   

Tentoonstelling jaren 60/70.

Tussen kerst en nieuwjaar was de tentoonstelling jaren 60/70 gepland. Daarvoor hebben we een oproep gedaan om foto's aan te leveren. Van een aantal mensen hebben we foto's ontvangen, waarvoor we dankbaar zijn en iemand heeft nog kleren uit de jaren 60/70. Alleen we moeten nog veel meer foto's hebben. Tegelijkertijd heeft de Bibliotheek ons benaderd. De Bibliotheek heeft ook plannen om in 2018 stil te staan bij de roerige periode 50 jaar terug en heeft ons gevraagd om bij de tentoonstelling samen op te trekken, voor ons reden om de tentoonstelling door te schuiven naar 2018. Onze voorkeur gaat uit naar de periode rond Hemelvaart. Onze oproep om foto's en spullen aan te leveren geldt nog steeds, ook al heb je maar een paar foto's.

Agenda 2018.

16 januari 2018                   Inloopavond Toelichting De Sprokkeling

20 maart  2018                   ALV

februari/april                       Lezing, inhoud nog nader vast te stellen

17 april   2018                     Historisch Café

22 april   2018                     Smederij in de Smidse tijdens de braderie

10,11,13 mei                       Tentoonstelling jaren 60/70

8   juni   2018                      Liederentafel Toontje Lager

16 juni   2018                      Wandeling historische gebouwen Reek

september                           Excursie samen met HKK Zeeland

16 okt    2018                      Lezing De Maashorst

30 okt    2018                      Vrijwilligersavond