Flitsnieuws

Juni-augustus 2017

Inleiding. 

 Sinds de vorige Flitsnieuws is er weer het nodige gebeurd. Onderstaand treft u de belangrijkste  aan sinds de vorige Flitsnieuws.

Nieuw bestuur Boekenfonds

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 27 maart 2017 is besloten om de Heemkundekring Schaijk-Reek bestuurlijk te laten fuseren met het Boekenfonds. Op 22 juni 2017 zijn het bestuur van de Heemkundekring Schaijk-Reek en het bestuur van de Stichting Het Boekenfonds van de Heemkundekring Schaijk-Reek  om tafel gaan zitten. Het oude bestuur van het Boekenfonds heeft al haar bestuurlijke zaken overgedragen aan het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: Jack Ruijters (voorzitter), Mari van der Linden (secretaris,) Peter Klievink (penningmeester), Margriet Meulepas (boekenbeheerder), Bart Wieland (bestuurslid). Het oude bestuur, Ad Geurts van Kessel, Karel Oomen en Maria van der Wielen danken we voor hun inzet.      

Inloopavond Sprokkeling

Begin mei 2017 is de Sprokkeling "Bijzondere verhalen over de Tweede Wereldoorlog"gepresenteerd.                                      Op 7juni 2017 hebben de schrijvers hun verhaal toegelicht en aangegeven, wat voor hen de aanleiding was om een verhaal te schrijven.   

Marij van Diggelen-Verstegen heeft een verhaal een verhaal geschreven over soldaat Harrie Glaudemans. Tijdens een wandeling van Marij samen met de dochter van baron Van Voorst tot Voorstover het kerkhof wees de dochter van de baron naar het graf van soldaat Glaudemans. Dit maakte Marij nieuwsgierig en dit was voor haar de aanleiding om de levensloop van soldaat Glaudemans uit te zoeken.Tijdens de inloopavond waren ook een aantal familieledenvan soldaat Glaudemans aanwezig. Zij konden nog nadere informatie verschaffen. Op het het eind van de toelichting kreeg Marij van de familie Glaudemans een bos bloemen uitgereikt.  

Het artikel over "Het Nepvliegveld", dat in de Tweede Wereldoorlog in de Maashorst is geschreven door Wim Boeijen. Wim gaf ook een toelichting op zijn verhaal. Tijdens de inloopavond waren ook Toon van Zuijlen en zijn zoon en dochter aanwezig. Toon kon zich nog goed herinneren, waar het Nepvliegveld lag. Op een grote kaart wees hij de plek aan.

Piet Manders   zijn verhaal gaat over de eerste bioscoopervaring van Piet. Piet toen nog maar een jaar of zeven, was getuige van een film die de soldaten draaiden in de schuur van de boerderij. Die boerderij is nu de werkplaats van d