De statuten zijn in te zien cq op te vragen bij de secretaris van de Heemkunde